WWW.DISUS.RU

- , ,

 


 >> 

..

,

,

, 2012 28.8+81.2-4 50 .. , .-, 2004.-200.

ISBN 9965-671-10-9 , . .

28:8+81.2- .., ..., .

6 11.03.2003 .

00/05/- ISBN 9965-671-10-

, .

. , . . : , . , , . , , .

, .. . , . . , .

-- - , : , .

: - , . . , , . , , .

, , - .

: .. . , . .

,

( abituriens, ) .

- ( studio, , ) .

- ( professio ) .

- (rector, ) .

- ( pro-, ) .

- ( decanus, deca ) .

- - .

- ( . kaphedra, , ) , - , .

- (auditorium, ) , , .

- (lectio, ) , .

- (lector, ) , .

(labjratorium laborare, ) .

- (.practikos, ) .

- (professor, ) , , .

- (docens, ) , , . , .

( assistens, , ) .

(prosector, ) , .

(ordinator, , ) , .

(laborans, ) , .

( aspirans, , ) .

(curator, , ) 1. ; 2. .

(semesrtis, ) .

(sessio, ) .

(stipendium, ) .

Ruminaria Bos Ovis aries Capra hircus Camelus Camelus dromedarius Camelus bactrianus Sus scrofa domtstica Equus cabalus Carnivora Canis femiliaris Felis silvestis domestica Oryctolagus cunilitus L.

Gala Galina Meleagris gallohava Numida mtltagris D.

Anstranser D.

Anas platyrinchos D Termini situm et directionem partium corporis indicantes.

, .

ommissura ,

- REGIONES CAPITIS

(16) Regio phalangis proximalis (64) Regio interphalangea proximalis Regio phalangis mediae (65) Regio coronalis

OSTEOLOGIA - - II

Vertebrae lumbales Processus mamillaris Processus sccessorius Os sacrales Foramen pterigoideum aborale (for. alare magnum) Foramen pterigoideum rostrale (orale) Foramen pterigoideum pervum Alae orbitales Foramen ethmoidale Fossa pterigopalatina Sinus sphenoidalis Fossa cranii anterior Os pterigoideum Hamulus pterigoideus

, ,

Os temporale Squama temporalis Processus zygomaticus Arcus zygomaticus Tuberculum articulare Fossa mandibularis Foramen postglenoidalis Crista temporalis Processus occipitalis Meatus temporalis Os petrosa Os lacrimale Facies facialis Fossa sacci lacrimalis Foramen lacrimale Canalis lacrimalis Os zygomaticum Mandibula Corpus mandibulae Pars incisiva Pars molaris Facies lingualis Facies labialis

,

Os incisivum Fissura interincisiva Processus alveolaris Processus nasalis Proceccus palatinus Fissura palatina Os palatinus Lamina perpendicularis Canalis palatinum major Canales palatina minora Foramina palatina minora Foramen palatinum majus Lamina horizontalis Sinus palatinus Sinus sphenopalatinus Os nasale Sinus nasalis Vomer Laminae laterales

,

()

Ossa antebrachii Os radius Caput radii Fovea capitis radii Processus coronoideus Collum radii Tuberositas radii Corpus radii Trochlea radii Facies articularis carpea Os ulna Olecranon Tuber olecrani Processus anconeus Incisura semilunaris Spatium interosseum (Ph I) unguiculare (h III)

, ,

Art. temporomandibularis Fibrocartilagines intervertebralis cranialis et caudalis Art. humeri seu brachi Capsula articularis mediale Art. sacroiliaca Lig. sacroiliaca dorsalia Lig. sacroiliaca ventralia Lig. sacroiliaca interossea Art. coxae Lig. iliofemorale Lig.ischiofemorale Lig.pubofemorale Lig. transversum acetabuli caudale) caudale)

breve breve m. multipennatus m. flexor m. extensor m. abductor m. adductor m. rotator m. supinator m. pronator m. dilatator m. tensor m. levator m. depressor m. retractor m. protractor m. sphincter

MUSCULI CUTANEI - I I

m. cutaneus trunci m. cutaneus omobrachialis mm. preputialis (cranialis et caudalis) - ( mm. supramammilarius cranialis et caudalis m. sphincter colli superficialis m. cutaneus colli m. cutaneus faciei m. sphincter colli profundus

,

Fascia buccopharyngea Fascia pectoralis Fascia transversalis

,

M. brachicephalicus M. cleidobrachialis M.cleidocephalicus M.sternocephalicus M. trapezius M. pars cervicalis M. pars thoracica M. omotransversarius M. latissimus dorsi M. rhoboideus M. rhoboideus thoracicus M. rhoboideus rhoboideus pectorales ascendens M. subclavius

M. iliocostalis M. iliocostalis lumborum M. iliocostalis thoracis M. iliocostalis cervicis m. obliquus capitis cranialis m. obliquus capitis caudalis m. rectus capitis dorsalis major m. rectus capitis dorsalis minor

m. longus colli m. longus colli capitis m. rectus capitis lateralis m. rectus capitis ventralis m. quadratus lumborum m. sternocephalicus m. sternomastoideus m. sternomandibularis

()

m. serratus dorsalis cranialis m. serratus dorsalis caudalis m. retractor costae mm. intercostales m. transversus thoracis Diaphragma

MUSCULI MEMBRI THORACICI-

II (indicis)

m. gluteus superficialis m. gluteus medius m. gluteus accessorius m. caudofemoralis m. piriformis m. gluteus profundus m. tensor fasciae latae

Cutis Epidermis Stratum basale Stratum corneum Drema Corium Stratum papillare Stratum reticulare Tela subcutanea

,

medialis Regio abdominis cranialis Regio hypochondriaca dexter Regio hypochondriaca sinister Regio xiphoidea Regio abdominis media Regio abdominis dexter Regio abdominis sinister Regio lumbalis Regio umbilicalis Regio abdominis caudalis Regio inquinalis dexter Regio inquinalis sinister Regio pubica

CAVUM ORIS - -

Cavum oris (. Stoma) Rima oris Labium superius Labium inferius Angulus oris Recessus sublingualis lateralis Fauces Vestibulum oris Cavum oris proprium Frenulum labii superior et inferior Dentes (. Odontos) Lingua, s. glossa hyopharyngeus Pila cironarius dorsalis Villi interstinales Gll. interstinales Gll. duodenales Duodenum Jejunum Ansae interstinales Ileum Plica ileocecalis m. sphincter ilei Papilla ilealis Ostium ilealis Frenulum papillae ilealis Pars descendens Pars ascendens Flexura duodeni cranialis Flexura duodeni caudalis Flexura duodenojejunalis Ampulla duodeni Pars transversa Lig. hepatoduodenale Lig. renocecoduodenale

- I

Lobus sinister lateralis Lobus sinister medialis hepatopancreaticae Ductus pancreaticus

- INTESTINUM CRASSUM I

Cecum Ostium cecocolicum Haustra ceci Basis ceci Curvatura ceci major Curvatura ceci minor Corpus ceci Apex ceci Valva cecocolicum m. sphincter ceci Ostium ileale m. sphincter ilei Papilla ilealis Tenia dorsalis Tenia medialis Tenia lateralis Tenia ventralis Plicae semilunares ceci Haustra ceci Lig. cecocolicum Lig. iliocecale Colon Colon ascendens Colon flexura dextra Cavum nasi Dorsum nasi Radix nasi Apex nasi Nares Ala nasi Captilagines nasi Planum nasale Septum nasi Cartilago septi nasi Cartilago nasi lateralis dorsalis Cartilago nasi lateralis ventralis Cartilagines alares

ORGANA UROPOETICA , Metanephros Mesonephros Pronephros

-

- ORGANA GENITALIA

- ORGANA GENITALIA

MASCULINA

Folliculi ovarii vesiculosi Commissura labiorum dorsalis i iii Commissura labiorum ventrale i Corus cavernosum clitoridis i Preputium clitoridis ANGIOLOGIA I

-

Endotelium Tunica inima Tunica media Tunica adventitia Ostia atriventricularia sinister valva tricuspidalis valva bicuspidalis (mitralis) subarteriosus Aorta Arcus aortae Hiatus aorticus Aorta thoracica Aorta abdominalis a. sacralis mediana a. caudalis mediana Bulbus aortae Sinus aortae aa. coronaria dextra et sinistra Lig. arteriosum Truncus brachiocephalicus a. carotis communis dextra a. carotis communis sinistra a. subclavia dextra a. carotis communis a. carotis interna a. carotis externa rr. musculares, esophageus et tracheales a. thyroidea cranialis r. pharyngeus r. laryngeus

a. lateralis nasi rostralis a. angularis oculi . auricularis rostralis Rami parietales Rami viscerales v. cava cranialis vv. intervertebrales vv. intercostales dorsales v. azigos dextra v. azigos sinistra Sinus coronarius v. intercostalis suprema v. scapularis dorsalis v. cervicalis profunda v. costocervicalis v. vertevralis thoracica vv. intercostales ventrales v. thoracica interna v. musculophrenica vv. mediastinales v. pericardiophrenica vv. perforantes v. thoracica superficialis v. thoracica lateralis v. thoracica externa v. axillaris v. profunda linguae vv. palatini v. thoracica superficialis v. subcutanea abdominis SYSTEMA LIMPHATICUM - Lympha Vasa efferentia Ln. cervicales superficiales accessorii Ln. costocervicalis Lc. axillare Ln. axillares proprii Ln. axillaris primae costae Ln. axillaris accessorius Ln. cubitales Ln. pectorales Ln. subscapulares Ln. infraspinatus Lc. thoracicum dorsale Ln. intercostales Ln. thoracici aortici Lc. mediastinale Ln. mediastinales craniales Ln. mediastinales medii Lc. mesentericum cranialis Ln. rectales Ln. anales Lc. popliteum Lc. ischiadicum Lc. inguinofemoralis Ln. inguinalis superficialis Ln. coxalis Ln. coxalis accessorius Ln. fossae paralumbales Ln. subiliaci Lc. ileofemorale, s. ln. inguinales - , - - profundus Ln. ln. iliofemorales, s. inguinale - () profundus Ln. epigastricus Lc. iliosacrale Ln. iliaci mediales Ln. iliaci laterales Ln. hypogastrici Ln. sacrales Ln. obturatorius Ductus thoracicus Cisterna chyli Trunci lumbalea

HYPOPHYSIS -

GL. SUPRARENALIS -

THYMUS - NEUROLOGIA

Neuron Substantia grisea Substantia alba Ganglion Ganglium spinale Ganglium autonomicum

Neuroporus Lamina terminalis Neuroglia Ependyma Membrana limitana externa Membrana limitana interna

MEDULLA SPINALIS Intumescentia cervicalis Intimescentia lumbalis Conus medularis

Pedunculus cerebellaris medius

Fasciculus gracilis (Golli) Fasciculus cuneatus Nucleus gracilis Nucleus cuneatus Lemniscus medialis (Flechsig) (Govers) (Monacow) Sinus interbasilaris Cylindroaxis Axolemma Neurolemma Neurofibra myelinata Neurofibra amyelinata Neurofibria nuda Endoneurium Prineurium Spatium perineurii Septum perineurii Epineurium Paraneurium Radix dorsalis Radix ventralis Ganglion spinale Ramus (r.) communicans albus r. meningeus

Truncus vagalis dorsalis Truncus vagalis ventralis rr. gastrici ventralis r. externus dorsalis r. externus ventralis n. hypoglossus r. lingualis superficialis r. lingualis profundus

, ,

Pars sacralis Pl. aorticus thoracicus Pl. cardiacus Gn. cardiaca Pl. pulmonalis Pl.esophageus Pl.aorticus abdominalis Pl. celiacus Gn. celiacum Pl. gastrici Pl. lenalis Pl. hepaticus Pl. mesentericum craniale Pl. entericus Pl. mesentericus caudalis Pl. colicus Pl. rectalis cranialis n. hypogastricus Pl. iliaci

ORGANA SENSUUM - I I

Analisator Receptor

BULBUS OCULI Tunica fibrosi bulbi Sclera Are cribrosa sclerae Cornea Tunica vasculosa bulbi Iris Pupilla Plicae iridis Spatia anguli iridocornealis s. membrana vestibularis

 >> 


:

2014 . ...

79 . : . _.. _20. .05. 260807.01 , 2 5 . 1 ...

1 ( ) ( - ) 060101 , 060102 , 060501 . : . : , . ...

5: .. _2012 . 07.00.15 :...

: . / _[ f/ 2013 . xjp 2013 . 2 0 1 3 -2 0 1 4 : 2 170 .; 5 . , .., .., .., JI.B., .. XXI ( ...

1. 1.1. 260200.62 1.2. 260200.62 1.3. (). 5 1.3.1. () 1.3.2. ...

: 1800-1913 (8 ) 2004 . 7-8 . . . . . . - .: , 2006. , 1800 -1913 . 8 . 28 . : ...

() .. _ _2014 . 25.00.26 , 2014 , ...

.. () 2009 .. () - - ...

.. () - 2012 . .. 26.04.2012 . ...

2005-2010 25 2005 150 2005-2010 - , 4 2005 193 2005....

, , . 12 2011 42.37 68 : . . . . . . . ....

E YLE? YLE O Yle o c, oe e Yle. . 2013 Yle . , , , , . Yle , . Yle ...

22 2010 . 264 . 22 2009 607 2015 ...

2 2011-2016 .. 2 2 2.11.2011. 2011 1. 2 2001-2016 . 2 2011-2016 .. , ...

1415 2013 ., . - , 2014 04 2014 ., . III . 24-25 2014 ., . IV ,...

- : _ .. _ 2005 . 12.07.00 ( 651400) ...

- .. _ 2011 . -/. 1-31 05 01 ( ) - ...

Sustainable Tourism in Protected Areas Guidelines for Planning and Management Paul F. J. Eagles, Stephen F. McCool and Christopher D. Haynes Prepared for the United Nations Environment Programme, World Tourism Organization and IUCN The World Conservation Union Adrian Phillips, Series Editor World Commission on Protected Areas (WCPA) Best Practice Protected Area Guidelines Series No.8 IUCN The World Conservation Union 1 2002 2 ...

. - 2003 . 1 2 - 2.1 , - 3 - . 4 3.1 3.2 4 5 -...


 
<<     |    
2014 www.av.disus.ru - - , , ,

, .
, , , , 1-2 .